ເຂົ້າສູ່ລະບົບ


Image
Image

ສະຖິຕິ

ຫົວຫນ່ວຍແຮງງານ ລົງທະບຽນ ບໍລິສັດ;
ມີຕໍາແຫນ່ງງານວ່າງທີ່ຕ້ອງການ ຕຳແຫນ່ງ; ລວມ ຄົນ
ສະມາຊິກ ລົງທະບຽນ ຄົນ
ຜູ້ວ່າງງານໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມ ລົງທະບຽນ ຄົນ

ຕໍາແຫນ່ງງານວ່າງ ທີ່ຫົວຫນ່ວຍແຮງງານ ປະກາດຫຼ້າສຸດ

ຕຳແຫນ່ງງານ ບໍລິສັດ/Company ລົງປະກາດ ແຮງງານທີ່ຕ້ອງການ
ວິຊາການ ບໍລິສັດ ເຊິງຊີ ລົງທຶນ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ 26-06-2323 20 ຄົນ New
ຄູພາສາອັງກິດ ຂະແໜງພຈງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ 13-12-2023 1 ຄົນ New
MANIGER guanglong agricultural development sole co.,ltd 10-12-2023 3 ຄົນ New
ຍາມບໍລິສັດ TPG LAO CO.,LTD 03-12-2023 2 ຄົນ New
ພະນັກງານໝາກອຶ ບໍລິສັດ ຊິງຕ້າ ສົ່ງເສີມກະສິກຳ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ 28-11-2023 50 ຄົນ New
ວິຊາການປູກພຶດລະດູແລ້ງ ບໍລິສັດ ຊິງຕ້າ ສົ່ງເສີມກະສິກຳ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ 28-11-2023 1 ຄົນ
ພະນັກງານລ້ຽງໝູ ບໍລິສັດ ຊີເຟີງພັດທະນາກະສິກຳຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ 28-11-2023 6 ຄົນ
ຕັດຫຍີບ ບໍລິສັດ ເອັມເອສ ພັດທະນາການລົງທຶນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ 27-11-2023 20 ຄົນ
ພະນັກງານກົນຈັກ ບໍລິສັດ ບີຣີດສ ໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນ ນ້ຳພານ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ 25-11-2023 100 ຄົນ
ບັນຊີ ບໍລິສັດ ມິດຈະເລີນການຄ້າຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ 25-11-2023 2 ຄົນ
ພະນັກງານກົນຈັກ ບໍລິສັດ ບີຣີດສ ໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນ ນ້ຳພານ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ 25-11-2023 100 ຄົນ
ພະນັກງານເສີບອາຫານ ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ສວນອາຫານສິງຫາ 24-11-2023 2 ຄົນ
ຊ່າງໄມ້ ໂຮງງານ ປຸງແຕ່ງໄມ້ສຳເລັດຮູບ ໄມ່ກົມ ສ່ວນບຸກຄົນ 24-11-2023 2 ຄົນ
ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງ ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ1ຈຳກັດ 23-11-2023 1 ຄົນ
ພະນັກງານ ແມ່ຄົວ, ຜູ້ຊ່ວຍແຕ່ງກິນ, ພະນັກງານເສີບ ​ຮ້ານ ອາ​ຫານ​ເຮືອນ​ຄຳ ສ່ວນ​ບຸກ​ຄົນ. 23-11-2023 4 ຄົນ

Top